SÖZLÜG

AB

AW

AG

AD

AJ

AZ

AK

AL

AM

AN

AP

AR

AS


A    Türkmen elipbiýiniň birinji harpy.

A II Garşylykly many aňladyp gelýän soýuz

A Men popa näme aýtdym? - diýip, ol birneme asudalyk bilen dowam etdi.

A sen, ene, hany kitaplary ber! (M Gorьkiý, Ene). Men okaýyn, a sen bolsa diňle!

A   III,   Haýran   galmagy,   geň   galmagy   aňladýan   ümlük.

A BA, dual. A ta, kaka.