21-nji Februar Ýaşasyn Halkara Ene dil güni (21,02,2012)

Ene dili guwanjymyz. Türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Hally (21,02,2012)

edebiýat we sungat

ene dili we latin harplygy

Gurbangeldi Ahunbar

Şahyrlar we hormat toýy

TÜRKMEN HALK DÖREDIJILIGI

GURBANLYGYÑYZ KABUL BOLSUN!

Gutlak hatlar

Halkara Ene dili

Türkmen halkynyň beýik akyldary hem milli şahyry Magtymguly Pyragy

GÜLÜSTANDA TÜRKMEN HALY SUNGATY(HANGELDI OWNUK)**Zip**

NAZMUHAMMED PAKGA

Keteni , senedi  (HANGELDI OWNUK)**Zip**

Soltan Sanjar  (HANGELDI OWNUK)**Zip**

Sähramiziň saz-sungaty  (HANGELDI OWNUK)**Zip**

ZERGÄRÇILIK SUNGATY  (HANGELDI OWNUK)**Zip**

Örän ir aramyzdan giden Maksat Salyh janyň belent hatyrsy ebedidir

Milli şahyrymyz MAGTYYMGULY

HAKYNDA:        Bibliografiýa hem Kä bir Tankydy garaýyşlar

Akmyrat Gürgenli      Taryh ylymlaryñ kandidaty

AGZYBIRLIK DEMOKRATIK HALK HEREKETINIÑ INTERNET SAÝTYNYÑ ÝÜZLENMESI

******* نامـه سن؟- مختومقل فراغی *****    (HANGELDI OWNUK)**Zip**


***** مـقـصـد جا نـئـنـگ ايلکينجی يئلئ مناسيبتلی:   غئنانــچ خــطــئ :*****

PUR-PUDAK   ÝAÝRADAR  ALKYŞ  KYLANYM... Türkmen edebiýatyny  öwreniji filolog MAÝA ŞEMIZADE