Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

SALAMYMNY

SALAMYMNY


Eý bady-saba, ýetgür ol ýara salamymny,

Hurşydy-kamar ýüzli dildara salamymny,

Ol haly-syýa, zülpi-şehmara salamymny,

Messana gara  gwzli, hunhara salamymny,

Arz eýle, baryp şol dem, ol ýara salamymny.


Şeýdaýy-giriftary ol gaşy gara  boldum,

Hijr ataşyna her dem örtendim, eda boldum,

Gam deştide Mejnun dek pamaly-jepa boldum,

Bir täze nahal erdim, gam birle duta boldum,

Eý peýk, baryp aýgyl ol ýara salamymny.


Hijrinde semender dek otlarga tutaşyp men,

Bir zerre wepa görmeý, gamlara ulaşyp men,

Mejnuny-belakeş dek çöllerde adaşyp men,

Köksümni tilip her dem, tanymga bulaşyp men,

Bu nowgy baryp aýgyl ol ýara salamymny.


Janymga jepa kylgan ol gamzaly dilberdir,

Messana syýa çeşmi jan algujy käpirler,

Başymga meniň göýä müň şuruşy-mahşardyr,

Arzyny beýan etgen biçäre Senuberdir,

Elbetde, baryp aýgyl ol ýara salamymny.