BAŞ SAHYPA

Türkmenistan SSR. bilim Akademiýasynyň Dil Instituti.

Türkmen diliniň sözlügi.

Türkmenistan bilim Akademiýasynyň çaphanasy.

Aşgabat – 1962

Basma harplar

Harplaryň atlary

Harplaryň okalşy

A a

B b

W w

G g

D d

ÝE  ýe

Ýo  ýo

Ž ž 

J j

Z z

I i   

Ý ý

K k

L l 

M m

N n

O o

Ö ö

P p

S s

T t

U u

Ü ü

F f

H h

Ts ts

Ç  ç

Ş  ş

Y y

E e

Ä ä

ÝU  ýu

ÝA  ýa

a

be

we

ge

de

ýe

ýo

že

je

ze

i

ýy

ka

el

em

en

O

Ö

pe

es

te

u

ü

ef

ha

tse

çe

şe

y

e

ä

ýu

ýa

Adam

Bal

Wada

Gadym

Daýza

Ýerde

Ýolda

Žandark

Jeňňel

Zaman

Iman

Ýyldyz

Kakam

läle

Mamam

Naýza

Owaz

Ördek

Paýhas

Salam

Taňry

Uzak

Üzüm

Famil

Halal

Tsirk

Çemen

Şaýly

Ygtyýar

Elwan

Ädik

Ýuwan

Ýardym