Gafur hoja

Ýeterlik söýgi


Bir azajyk mähir

ýeterlik goşga

dolandurup bersin eneler şoni

 bir azajik gujur

ýeterlik goşga

dolandurup bersin atalar şoni

bir azajik ynam

 ýeterlik goşga

dolndurup bersin bir sadyk oglan

bir azajik haýa

ýeterlik goşga

dolandurup bersin bir sada uýam

bir azajik sözler

ýeterlik goşga

dolandurup bersin baý diller şony

bir azajik söýgi

ýeterlik goşga

-goşgy bu yerde bir sakynyp durdy –

beýle zady

kim getirsin öýüne ?

- goşgy bu ýerde bir oýa çümdi -

Getirilmelimi?

ýa

baryp almaly?

kimden alynmaly?

ildenmi?

ýa

düýbüňde oturan bir dostuňdan

belki dolandursun bir dilber şony

ýa

 tutuş bir dünýa adamlaryndan

kimden alynmaly?

ýeterlik gaýgy

kimden alynmaly ?

ýeterlik yşgy

kimden alynmaly?

ýeterlik  söýgi !