TÜRKMEN KULTUR    * * *   ترکمن  کولتور
Unbenannte Seite
Akmaýanyñ süýdi
Garry atanyň nesihatlary
Geçinem öz aýagyndan asarlar, goýnam
Aýaz han
Akyl we bagt
Ýüz tylla
Hudaýberdi gorkak bilen tilki
Bremenli sazandalar
Ädikli Pişik
Yza gaýdyň

Visitors: 182659

******

DILIM  BAR – ILIM   BAR !

     A.Welsapar: TÜRKMEN   DILINIŇ   PROBLEMALARY (Ses ýazgysy).

******

Ärsary Baba we Ärsary Türkmenlerinin Taryhyň


DÜNÝÄ TÜRKMENLERI ses yazgy bilen

دونیا ترکمنلری

******


Oguznama. (EPOS)

******

Türkmen sazlar Not ýazgysynda

At Çapar

Balsaýat

Dilber

Ýedi Manzar

AKÝÜZLI MARALYM

AKJA APAM

ALA GÖZLI

Hat okan – hat biler, hat bilen soň – hak biler.

Türkmen Mektep

Türkmen dili 2

Türkmen dili 3

Türkmen dili 4

e-mail- turkmenkultur@yahoo.com