TÜRKMEN KULTUR    * * *   ترکمن  کولتور
Unbenannte Seite

Edebiýat

XVIII Asyr türkmen edebiýaty
XIX Asyr türkmen edebiýaty
Klassik Şahyrlar
Folklor
Hekaýalar
Makalalar
eposlar
Ýazyjylar
Romanlar
Ertekiler
Çagdaş Şahyrlar
Goşgular
Serdarlar we hanlar
DISSERTATSIALAR(پايان نامه )
turkmen dili

Türkmen Mekdebi

TÜRKMEN GYZ-OGLAN ATLARY

Taryh

Unbenannte Seite

Sungat

tamdyra
gyjak
Gargy Týüdük
Bagşylar
Sazandalar

Rowaýatlar( aýdym we saz )

Aýdymlar

Kitaphana

Audio

Baglantgylar

Sözlük

Visitors: 192131

******

DILIM  BAR – ILIM   BAR !

     A.Welsapar: TÜRKMEN   DILINIŇ   PROBLEMALARY (Ses ýazgysy).

******

Ärsary Baba we Ärsary Türkmenlerinin Taryhyň


DÜNÝÄ TÜRKMENLERI ses yazgy bilen

دونیا ترکمنلری

******


Oguznama. (EPOS)

******

Türkmen sazlar Not ýazgysynda

At Çapar

Balsaýat

Dilber

Ýedi Manzar

AKÝÜZLI MARALYM

AKJA APAM

ALA GÖZLI

Hat okan – hat biler, hat bilen soň – hak biler.

Türkmen Mektep

Türkmen dili 2

Türkmen dili 3

Türkmen dili 4

e-mail- turkmenkultur@yahoo.com