Ýazuwa geçiriň(print)

21-nji fewral Halkara Ene dil günine bagyşlanyp hormatly ildeşlerime Türkmen dilining harplyk kitabyny hödürleýärin.

Hat okan – hat biler, hat bilen soň – hak biler.

HARPLYK

Türkmen dilini öwrenmek maksady bilen 1-nji klass okuçylar üçin ýörite taýýarlanan kitab , eziz ildeshlerime  yazyp-okamak üçin ýardymly bolmagyny arzuw edýärin.

Bu Kitap 1997-nji ýylda synag okuw kitaby hökmünde  çap bolupdyr.

 Okuçular internet sahypasynda  kitaby achmak zerarly köp garaşmaz ýaly ,10-dan köpräk bölümlere parçalap sahypada ýerleşdirildi.

Harplyk : 1              Harplyk : 3

Harplyk : 2               Harplyk : 4

Harplyk : 5               Harplyk : 6

Harplyk : 7              Harplyk : 8

Harplyk : 9              Harplyk : 10

Harplyk : 11              Harplyk : 12

Harplyk : 13              Harplyk : 14

Harplyk : 15              Harplyk : 16

Harplyk : 17