Ýazuwa geçiriň(print)
P p

Aa Bb Ee Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Tt Yy Ýý

Park

Aa Bb Ee Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Tt Yy Ýy

Po-lat tok-ly bak-ýar.

Ol tok-ly bak-ýar.

Pol-ly mal bak-ýar.

Ol mal bak-ýar.

Yklym pa-pak al-ýar.

Ol pa-pak al-ýar.

My-rat, Ýaý-lym top oý-na-ýar.

Olar top oý-na-ýar-lar.

Aý-na, Ma-ýa par-ka bar-ýar-lar.

O-lar par-ka bar-ýar-lar.

P-lar top oý-na-ýar-lar.

- Polat top oýnaýarmy?

- Polat top oýnaýar.

- Merýem okaýarmy?

- Ýok. Ol okanok.Ol top oýnaýar.

-------------------------------------------------------------

I i

It

Aa Bb Ee Kk Ll Mm NN Oo Pp Rr Tt Yy Ýý Ii

Pol-ly            in             it              ik

Il                  i-lik         bil-bil      ki-tap

Il-my-rat       bir-lik      ki-tap       i-kat-ýok

Bike!  Ine,     kitap! Ony al!         Oka!


-  Ilmyrat, ine, on kitap. Birini al! Ony oka!

- Bolýar.

Men Ilmyrat.Men parka barýaryn.

Men kitap okaýaryn.Parka bir kitap

Alyp barýan.Men kitap okaýaryn.

- Illi, parka bile baraly.Kitaby bile okaly.

- Bolýar.