Ýazuwa geçiriň(print)
E e

Aa Bb Kk Ll Mm Oo Rr Tt Ýý EeMa-ral      

Ma –ýa     

Me-le   

Me-ret

Mer-ýem 

ýol  

ýok

ýak  

ýek  

ýel   

el

ýel

ýe-lek

e-lek

ke-lem


Ýw-ke   

e-lek

ýe-lek

ke-lem

e-ýer  

al

ber

bar

o-ka

o-ta

al-mak

ber-mek

bar-mak

o-kamak

o-tamak

Mele, mellek, ot, kelem, ýabak, orak

araba, traktor, otamak, at, atmak, taý

mal, mallar.

- Mele, me orak, ot or !

- Bolýar.

Meret okaýar.Ol okaýar.

-Maral, bar, elek al ! Maýa elek ber.

- Bolýar.

Maral elek alýar.

-Maýa elek al.

----------------------------------------------------------------------------

N n

Aa Bb Ee Kk Ll Mm Oo Rr Tt Ýý Nn

A a                             

Abat               

Maýa           

Meret          

Anna           

Aman

Nabat

E e  

Mele          e-lek               

Meret        ýelek               

Mer-ýem ...ke-lem        

ýe-ke       me-lek         

ýe-ne       mel-lek        

E-ne        me-nek
O

Bol

tor

ot

ol

ol

on

Enem:

- Anna, amanlara

bar, nar al.

- Bolýar.

Anna   Amanlara barýar, nar alýar.

Enem:

-  Anna, Melelere bar. Olara nar ber.

-  Bolýar.

-------------------------------------------------------------

Y y

Ýylan

ymam                Yklym                      ýyky

Aa Bb Ee Kk Ll Mm Nn Oo Rr Tt Yy Ýý

An-na                      Ba-ba                 men

A-man                     A-ta                   ol

Ma-ýa                     Ma-ma               o-lar

Mer-ýem                 A-bat                 ýy-ly

Mer-et                     Ýaý-lym            ýylan

My-rat                     Yk-lym              ýyl-ky

ylym – alym

o-ka-ýa-ryn.

al-ýa-ryn.

Men                    bar-ýa-ryn.

                           o-ta-ýa-ryn.

                           Bak-ýa-ryn.

Baba

Meret

Myrat      o-ka-ýar.

Yklym

       O-lar o-ka-ýar-lar.

Nabat

Aýna        oý-na-ýar

Merýem

O-lar oý-na-ýar-lar

- Aýna okaýarmy?

- Aýna okaýar.Ol okaýar.

-Yklym okaýarmy?

- Ýok, Yklym okamaýar.Ol okanok.

- Yklym ot orýarmy?

- Ýok, Yklym ot ormaýar.Ol ot oranok.

- Yklym oýnaýarmy?

- Ýok, Yklym oýnanok.

- Yklym mal bakýarmy?

- Olmy? Yklym mal bakýar. Ol mal bakýar.