A

B

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Ö

P

S

Ç

Ş

T

U

W

Ý

Z


DAG ARMAN

DAGLARA BAR

DAŞ GALDY

DELBER

DILIM KYRK

DÖN GÖWNÜM

DOSTLYK

DÖWLETÝAR KYRK

DURNALAR

DÜŞMÜŞ