Bash sahypa
  A.Welsapar: TÜRKMEN   DILINIŇ  PROBLEMALARY

1.GIRIŞ. ENE DILI

2. TÜRKMEN DILINIŃ KÖKLERI

3. HAÝSY DIL SÜÝJI

4. HAÝSY DIL BAÝ?

5. DIL TARYHY – IL TARYHY

6. TÜRKMEN DILI – HAKYKATYŇ DILI

7. GEPLEŞIK WE ÝAZUW DILI

8.GEOGRAFIKI ATLAR

9. DIL WE  DURMUŞ

10. DIL ŞAHALARY

11. DILIŇ ÝOKARY STILI 

12. DIL STILLERINIŇ GATYŞMAGY

13. TÄZE  SÖZLER

14. TÜRKMEN DILINIŇ ORNY

15. DIL WE ELIPBIÝ (1)

16. DIL WE ELIPBIÝ (2)

17.TÜRKMENBAŞY SÖZI

18. TOPONIMLER

19. AT GOŞMAK

20. ETALON

21. HETJIKLEME KESELI

22. HALK ÝADY

23. GYZYKLY KYNÇYLYKLAR

24. EDEBI DIL WE  DIALEKTLER

25. KÖPMANYLY SÖZLER

26.TAŇRY SALAMY WE JERIME

27.KOMPUTER WE TÜRKMEN DILI

28.DIL WE METBUGAT

29. ADAM ATLARY

30. HOJASY BAR, GULUNA DEGMEZ

31. DINDEN ÇYK, ILDEN ÇYKMA!

32. ÝITEN PYÇAGYŇ – SAPY GYZYL! 

33. DÖWLET WE DÖWLETLILIK

34. SÖZLERIŇ ÝAZYLYŞY WE OKALYŞY

35. ÖZ ARRYGYNY HAR EDEN…

36. TIRKEŞ SÖZLER

37. GOŞMA SÖZLER

38. Ene dili güni we Prezident

39. TAPSAK – BIRINI, TAPMASAK – IKINI!

40. DIL DÖWREBAP ÖSÝÄRMI

41. DILDÄKI DEL SESLER

42. TÜRKMENÇILIK

43. TÜRKMENÇILIK WE EDEP

44. TÜRKMENÇILIK WE SÖWDA

45. TÜRKMENÇILIK WE DIN

46. HUDAÝLARYŇ ATLARY

47. KOMPUTERIŇ ADY

48. INTERNET TERMINLERI

49. TÜRKMEN-SOWET EDEBIÝATY

50. EZOP DILI

51. RUHY ERKINLIGIŇ DAÝANJY

52. KYRK SEBÄP

53. AZAPSYZ ÝERIŇ – ADY ÝOK!

54. ÇEPER SÖZÜŇ GÜÝJI

55. PREZIDENT SÖZÜNIŇ MANYSY

56. KESEK BINA TUTMAZ

57. BAKYLYGA BARÝAN ÝOL

Yza gaydyng