A

B

D

E

G

H

I

J

K

L

M

N

O

Ö

P

S

Ç

Ş

T

U

W

Y

Ý

Z

Türkmen halk aýdymlary


GALAR

GALDY

GALMANAM

GANDU – ŞEKERLI

GARA GÖZ GELIN

GARA GÖZ

GARA GÖZLERIŇ

GARJA

GARRAMAN INDI

GARYBYM

GARYP

GAŞY ÝAÝDYR BIBINIŇ

GAŞYNDADYR

GAÝT INDI

GEL SÜRELI DÖWRANY

GELDI

GELDIM

GELDIŇMI

GELEMEN

GELER SALLANA

GELERSIŇ

GELIN GELDI

GELMEZ LEÝLI

GEREK

GEREKDIR

GETIRDI

GETIRER

GEÝME GARANY

GEZMEK BILEN

GIDEJEK SEN

GITMEZMIŞ

GITSEM GELER MEN

GOLA GALDY

GOLA GEL

GOPUZLY GYZ

GÖRE BILMEDIM

GÖRE BILMEN ÝAR SENI

GÖRMEGINÇÄM GITMER MEN

GÖRÜNDI

GÖRÜNER

GÖRÜNMEZ

ÖWNÜM SENI

GÖZEL SUMMARYŇ NARY

GÖZEL

GÖZELIM

GÖZÜM ÝOLLARDA

GUBA GAZYM

GÜLBABA

GÜLI BIBINIŇ

GÜL PERI

GULPOGYŇ

GURBAN BOLAÝYN

GURBANY BOLSAM

GÜRJINIŇ

GUTLAŇ TOÝUNY

GÜZER EÝLEDI

GYRAT SAŇA

GYZ DURDY

GYZLAR